DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Huỳnh Long Tiến

Tây Ninh

1

218

Thái Hùng Danh

Bình Dương

7

219

Nguyễn Xuân Thắng

TP HCM

3

220

Nguyễn Ngọc Phú

TP HCM

1

221

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

4

222

Nguyễn Hoàng Nam

Tiền Giang

0

223

Hoàng Bích Nhung

TP HCM

7

224

Nguyễn Văn Hòa

Đồng Nai

19

225

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

11

226

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

20

227

Nguyễn Thành Chung

Quảng Ninh

5

228

Lâm Phú Hữu

Cà Mau

0

229

Thành Vương

Quảng Bình

1

230

Nguyễn Châu

Trà Vinh

11

231

Nguyễn Thanh Bình

Vĩnh Long

0

232

Lê Hải Nhung

Hà Nội

2

233

Nguyễn Trần Thanh Nhã

Đồng Tháp

0

234

Trần Minh Trung

TP HCM

6

235

Pham Huy Trung

TP HCM

3

236

Lưu Lệ Bình

Bình Dương

20

237

Duong Vinh Tuyen

Trà Vinh

3

238

Lê Ngọc Huy

Hà Nội

1

239

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

8

240

Triệu Hớn Võ

Sóc Trăng

2

241

Đỗ Hiếu Trung

Bạc Liêu

1

242

Phạm Văn Điền

Trà Vinh

13

243

Hồ Giang

Trà Vinh

4

244

Phan Thanh Cường

Bạc Liêu

6

245

Hồ Minh Tuấn

Đà Nẵng

20

246

Phạm Như Chiến

Hà Tĩnh

4

247

Trần Trọng Nghĩa

Bến Tre

1

248

Nguyễn Quốc Hoàng

Nghệ An

1

249

Trần Minh Hoàng

TP HCM

12

250

Võ Đình Quýt

An Giang

14

251

Nguyễn Bá Lâm

Vĩnh Long

8

252

Liên Khoa Nhân

Kiên Giang

1